Jesus – namnet över alla namn

I Mosaik ägnade vi hösten 2017 åt en alldeles lysande ämne, nämligen ”Jesus – vem är Han? Bibelns undervisning om Jesus”.

Bakgrunden till valet av detta ämne är förstås vår längtan att allt djupare som gemenskap och som individer lära känna Honom. Vi vill förstå Bibelns undervisning, men också än viktigare lära känna Honom sådan Han är.
John Wimber sa en gång att vi som pastorer aldrig ska försöka motivera människor. Hans poäng var brutalt tydlig. Vi kan aldrig motivera människor – församlingen – att älska och följa Jesus, på Hans vandring idag bland människor för att frälsa dem, genom att t.ex. hänvisa till deras dåliga samvete eller viljebeslut. Nej, som John ungefär sa, ”om inte Jesus själv motiverar människor, vem är jag att göra det?”

Risken är stor att vi försöker göra just det: ställa oss mellan individen eller gemenskapen och Gud. Vi blir ett sorts filter som söker få dem att röra sig framåt. Vårt enda bidrag ska vara att peka på Jesus, vittna om Honom och be Anden göra Ordet om Gud levande.
Nej, vi behöver flytta på oss och låta Guds Ande röra sig i människors hjärtan. Anden vittnar om Sonen och om Fadern och föder viljan att följa Jesus. Det är så rörelsen föds. Anden griper människor och de omvänder sig och följer. I mötet med Jesus föds insikten om synd och behovet av kraft, gudomlig kraft i Andedopet och Andeuppfyllelsen sker svaret. Vi förändras och blir efterföljare.

Ingen lärare kan undervisa fram detta. Ingen evangelist kan få människor att vilja detta.

Ingen apostolisk persons vision kan motivera detta. Ingen profetisk person kan trots kunskap föda detta. Ingen herde kan i omsorg heller få människor att uppge allt för att gå med Jesus, vilket ju är målet.
Nej vi behöver få möta Jesus själv. Det är bara i mötet med Gud själv som hjärtan omskapas. Det är ju inte tankens analys det handlar om, det är förändrade hjärtan som motiverar människor till ett nytt Gudsinriktat liv.

I en tid då människor väljer att gå sin egen väg, kommer apostlarnas ord som svar:
”Hos ingen annan finns frälsningen, och ingenstans bland människor under himlen finns något

Annat namn som kan rädda oss”. Apg 4:12
Notera det finns i n g e t a n n a t Namn än JESUS namn som kan frälsa, hela, upprätta och skapa en hel vilja. Allt församlingen gör är att leva i tro på denna sanning och proklamera den överallt, alltid.
I Johannesevangeliet möter oss några ord av Jesus om vem Han är. Lägg märke till hur djupt dessa beskrivningar av vem och hur Gud är går. För när Jesus talar om sig själv vet vi att Han talar om Fadern – och Anden också. Han sa ju att Han och Fadern är ett, Joh 10:30. Vidare sa Han att den som har sett Sonen har också sett Fadern, Joh 14:8-9.

Så vi lyssnar till några av Jesus egna ord om sin självuppenbarelse när Han talar. De understryker att det Han erbjuder är livsförvandlande på alla sätt, läs noga.
JESUS SA:
”Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta”, (Joh 6:35)
”Jag är brödet som har kommit ned från himlen”, (Joh 6:41)
”Är någon törstig, så kom till mig drick. Den som tror på mig ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger”, (Joh 7:37-38)
”Jag vet varifrån jag kommer och vart jag går”, (Joh 8:14)
”Jag är ovanifrån…Jag tillhör inte denna världen….Om ni inte tror att jag är den jag är skall ni dö i era synder”, (Joh 8:23-49

”Om Sonen befriar er blir ni verkligen fria”, (Joh 8:36)
”Jag förkunnar för er vad jag själv sett hos Fadern”, (Joh 8:38)
”Jag har utgått från Gud och kommer från Honom. Jag har inte kommit av mig själv, utan Han har sänt mig”, (Joh 8: 47)
”Jag talar sanning och därför tror ni mig inte”, (Joh 8:45)
”Sannerligen, jag säger er: den som bevarar mitt ord skall aldrig någonsin se döden”,(Joh 8:51)

”Jag är grinden.Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete….Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd”, (Joh 10:9-10)
”Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren”, (Joh 10:11)
”Jag är den gode herden, och jag känner mina får, och de känner mig, liksom Fadern känner mig och jag känner Fadern. Och jag ger mitt liv för fåren”, (Joh 10:14-15)
”om jag gör de gärningarna (Faderns gärningar), så tro åtminstone på dem, om ni nu inte kan tro på mig. Då ska ni fatta och förstå att Fadern är i mig och jag i Fadern”(Joh 10:38)
”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?” (Joh 11:25-26)

JESUS är verkligen sann Gud och sann Människa.

Han uppenbarar vem och hur Gud är. Ovanstående Jesusord visar vilka anspråk Han hade. Sanningen är att Han inte bara sa detta, och förstås oerhört mycket mer som Du finner i Nya Testamentet, Han gav också nytt liv, evigt liv, till dem som tog emot Honom. De blev Guds barn, Jesu lärjungar och utrustade med kraft från höjden.

Kyrkan i Sverige behöver högt bekänna denne Jesus och vittna om vad Han gjort för oss, och fortsätter att göra genom sin Ande närvarande i våra liv.

Hans Sundberg