Lovsång

Lovsång 2 september

LOV, ÄRA OCH PRIS

Text: William Paton Mackay Musik: John Husband. Översättning: Jonas Stadling

 

Lov, ära och pris,

dig, vår Fader och vän,

som alltid oss älskat

och älskar oss än.

 

Halleluja, din är äran,

halleluja, amen!

Halleluja, din är äran,

Herre, väck oss igen!

 

Lov, ära och pris,

dig, Guds heliga Lamm,

som bar våra synder

på korsträdets stam.

 

Lov, ära och pris,

dig, vår Hjälpare god,

som vittnar om Jesu

försonande blod!

 

Ja, väck oss igen,

med din kärlek oss tänd,

så att var och en av oss

till någon blir sänd.


 

ÖPPNA MITT HJÄRTA

Text och musik: Michael Smith. Översättning: Ricard Hulteke

Öppna mitt hjärta för dig Gud
Kom ge mitt inre ditt ljus
Så jag kan se dig
Gud jag vill se dig

Se dig upphöjd över allt
Se dig när du strålar som solen
Töm ut din kärlek och kraft
Vi ropar helig helig helig

Helig helig helig
Helig helig helig
Helig helig helig
Gud jag vill se dig

English:

Open the eyes of my heart, Lord
Open the eyes of my heart
I want to see You
I want to see You

To see You high and lifted up
Shinin’ in the light of Your glory
Pour out Your power and love
As we sing holy, holy, holy

Holy, holy, holy
We cry holy, holy, holy
You are holy, holy, holy
I want to see you


 

AWAKEN MY SOUL

Text och musik: Mumford & Sons

Awaken my soul, come awake
To hunger, to seek, to thirst
Awaken first love, come awake
And do as you did, at first

Spirit of the living God come fall afresh on me
Come wake me from my sleep
Blow through the caverns of my soul, pour in me to overflow
To overflow

Spirit, come and fill this place
Let Your glory now invade
Spirit come and fill this place
Let Your glory now invade


 

ISN’T HE

Text och musik: John Wimber


Isn’t He, beautiful
Beautiful, isn’t He
Prince of Peace, Son of God
Isn’t He

Isn’t He, Wonderful
Wonderful, isn’t He
Counselor, Almighty God
Isn’t He, isn’t He,

Yes You are, Beautiful
Beautiful, yes, You are
Prince of Peace, Son of God
Yes, You are

Yes, You are, Wonderful
Wonderful, yes, You are
Counselor, Almighty God
Yes, You are


 

JAG ÄLSKAR DIG JESUS

Text och musik: William Ralph Featherston. Översättning: Lina Sandell

Jag älskar dig, Jesus,
jag vet du är min
och trots vad jag är
i mig själv, är jag din.
Du frälst mig från döden
och hjälper ännu,
och ingen, nej ingen
har älskat som du.

Av evighet, Jesus
du älskat mig först,
och se, av all kärlek
din kärlek är störst.
Till döden på korset
den sträcker sig ju
och ingen, nej ingen
har älskat som du.

Och sist i det hem
du av nåd mig berett,
vars härlighet än
intet öga har sett,
skall lovsången ljuda
långt bättre än nu,
att ingen, nej ingen
har älskat som du.

English

My Jesus, I love Thee, I know Thou art mine;
For Thee all the follies of sin I resign;
My gracious Redeemer, my Savior art Thou;
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.

I love Thee because Thou hast first loved me,
And purchased my pardon on Calvary’s tree;
I love Thee for wearing the thorns on Thy brow;
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.

In mansions of glory and endless delight,
I’ll ever adore Thee in heaven so bright;
I’ll sing with the glittering crown on my brow,
If ever I loved Thee, my Jesus, ’tis now.