Worship

Gudstjänst 12 juli

Reckless Love

Caleb Culver | Cory Asbury | Ran Jackson

Before I spoke a word You were singing over me
You have been so so good to me
Before I took a breath You breathed Your life in me
You have been so so kind to me

O the overwhelming never-ending reckless
Love of God
O it chases me down fights ’til I’m found
Leaves the ninety-nine
I couldn’t earn it I don’t deserve it
Still You give Yourself away
O the overwhelming never-ending reckless
Love of God yeah

When I was Your foe still Your love fought for me
You have been so so good to me
When I felt no worth You paid it all for me
You have been so so kind to me

There’s no shadow You won’t light up
Mountain You won’t climb up
Coming after me
There’s no wall You won’t kick down
Lie You won’t tear down
Coming after me

JESUS KRISTUS

David Åhlén
Du är vacker och du strålar
Strålar ljus emot mig
Du är helig
Heligheten gör allt synligt
Jesus kristus
Vi vill vara dina trogna
Vara ljus
Vi vill leva
I det vackra
i ditt leende

Din trofasta kärlek / The Steadfast Love

Edith McNeill, Inga-Märta Eriksson

Din trofasta kärlek aldrig oss lämnar
Din barmhärtighet den kan aldrig ta slut
Den är ny verje morgon ny varje morgon
Stor är din trofasthet min Gud
Stor är din trofasthet

English:

The steadfast love of the Lord never ceases
His mercies never come to an end
They are new every morning
New every morning
Great is Thy faithfulness O Lord
Great is Thy faithfulness

Holy

Matt Gilman, Mindy E. Dicken, Seth Yates

There is no one like You
You are Holy
Holy

Holy, Holy, Lord God Almighty

And only one word comes to mind
There’s only one word to describe