Worship

Online-gudstjänst 5 april

Bara du är värdig / Glory in the Highest

Al Gordon Hanif Williams Luke Hellebronth Mattias Ulenius

Bara Du är värdig
All tacksamhet, all lovsång gäller Dig
Vi böjer oss och tillber
Vi söker Dig, vår Gud, just här, just nu

Vi sjunger ära vare Gud i höjden
Ära till Den högste
Ära till vår Gud
Ära vare Gud i höjden
Ära till Den högste
Ära till vår Gud

För Din nåd och kärlek
Din barmhärtighet som räddar oss
Här vid Din tron vi tackar
Vi prisar Dig, vår Gud, just här, just nu

.

English:

You alone are worthy
You alone deserve the highest praise
We bow down to worship
We bow down to seek You in this place

We sing glory glory in the highest
Glory in the highest glory to our God

For Your love and mercy
For the beauty of Your saving grace
We have come to thank You
We have come to worship You today

As we bow down
Be lifted high
As we bow down
Be lifted high

O prisa högt / O Praise the Name

Benjamin Hastings, Dean Ussher, Marty Sampson.

Till Golgata min tanke går

Där Jesus led och för mig dog

Jag ser Hans händer ser Hans sår

Min Frälsare där på ett kors

Hans bundna kropp i tårar dränkt

De Honom la i Josefs grav

Förseglad med en väldig sten

Messias lagd i ensamhet

O prisa högt Herrens namn vår Gud

O prisa Gud i evighet

Med ändlös sång vill vi ära Dig

Vår Herre och vår Gud

På tredje dan’ i gryningen

Himmelens Son uppstod igen

Du död var har du nu din udd

Hör änglar ropa Krist vår Kung

Han kommer åter klädd i vitt

För solens strålar natten flytt

Tillsammans med de heliga

Jag Jesu ansikte skall se

English:

I cast my mind to Calvary

Where Jesus bled and died for me

I see His wounds His hands His feet

My Saviour on that cursed tree

His body bound and drenched in tears

They laid Him down in Joseph’s tomb

The entrance sealed by heavy stone

Messiah still and all alone

O praise the Name of the Lord our God

O praise His Name forevermore

For endless days we will sing Your praise

Oh Lord oh Lord our God

Then on the third at break of dawn

The Son of heaven rose again

O trampled death where is your sting

The angels roar for Christ the King

He shall return in robes of white

The blazing sun shall pierce the night

And I will rise among the saints

My gaze transfixed on Jesus’ face

Great are you Lord

David Leonard, Jason Ingram, Leslie Jordan

You give life, You are love

You bring light to the darkness

You give hope, You restore every heart that is broken

And great are You Lord

It’s Your breath in our lungs

So we pour out our praise

We pour out our praise

It’s Your breath in our lungs

So we pour out our praise to You only

And all the earth will shout Your praise

Our hearts will cry these bones will sing

Great are You Lord

Din trofasthet

David André Østby | Josefina Gniste | Vetle Jarandsen

På min vandring varje steg jag tar
är Du med mig
Aldrig ensam Du lämnar aldrig mig
lämnar aldrig mig

Stor är Din trofasthet Jesus
Stor är Din trofasthet Jesus
Stor är Din trofasthet
Alla dagar är Du med

I min oro Du står alltid kvar
Du är klippan
I din närhet min rädsla rinner av
rädsla rinner av

Jesus Kristus Du är min trygghet
Helt säker i Din famn
Jesus Kristus Du är min framtid
Mitt hopp är i Ditt namn

Online-gudstjänst 29 mars

Så stor är vår Gud / How Great is Our God

Chris Tomlin, Ed Cash, Jesse Reeves, Lars Petersson, Robert Eriksson

Vår Konungs majestät, klädd i härlighet
må jorden glädja sig, jorden glädja sig
I ljus Han sveper sig
och mörkret gömmer sig
och skälver för Hans röst, skälver för Hans röst

Så stor är vår Gud
Sjung med mig 
Så stor är vår Gud och alla ska
få se hur stor Gud är

I evighet Han är
Våra liv Han bär
I sin starka hand, I sin starka hand
Helig tre-enighet
Fader, Ande, Son
Stark i ödmjukhet, Stark i ödmjukhet

Hans namn står över allt
Värdig allt vårt lov
Vi ropar ut
vår Gud Han är stor

English:

The splendor of the King
Clothed in majesty
Let all the earth rejoice
All the earth rejoice
He wraps Himself in light
And darkness tries to hide
And trembles at His voice
And trembles at His voice

How great is our God
Sing with me
How great is our God
And all will see how great
How great is our God

And age to age He stands
And time is in His hands
Beginning and the End
Beginning and the End
The Godhead three in one
Father Spirit Son
The Lion and the Lamb
The Lion and the Lamb

Name above all names
Worthy of all praise
My heart will sing
How great is our God

Jesus är i centrum / Jesus at the center

Jesus är i centrum utav allt
Jesus är i centrum utav allt
Ifrån början och till slut
är det bara Du, det har alltid varit Jesus, Jesus

Inget annat håller, ingenting betyder mer
Jesus Du är centrum, allting utgår ifrån Dig,
Jesus, Dig

Jesus kom var centrum i mitt liv
Jesus kom var centrum i mitt liv
Ifrån början och till slut
är det bara Du, det har alltid varit Jesus, Jesus

Hjärtats bön upp till himlen: Jesus var mitt centrum
Det handlar om Dig, ja allt handlar om Dig

Jesus kom var centrum bland Ditt folk
Jesus kom var centrum bland Ditt folk
Varje knä ska böja sig
varje tunga ska bekänna Dig som Herre, Jesus

English:

Jesus at the center of it all
Jesus at the center of it all
From beginning to the end
It will always be it’s always been You Jesus Jesus

And nothing else matters
Nothing in this world will do
Jesus You’re the center
Ev’rything revolves around You Jesus You

Jesus be the center of my life
Jesus be the center of my life
From beginning to the end
It will always be it’s always been You Jesus Jesus

From my heart to the heavens Jesus be the center
It’s all about You yes it’s all about You
From my heart to the heavens Jesus be the center
It’s all about You yes it’s all about You (Jesus)

Jesus be the center of Your church
Jesus be the center of Your church
And ev’ry knee will bow
And ev’ry tongue shall confess You

ENDAST HERREN

Emelie Åhlén

.

Endast Herren, Herren är Gud

.

Ingen annan Gud

Ingen annan Gud

Ingen annan

Endast Herren är Gud

I LOVE YOUR PRESENCE

Darren Clarke Jessie Lane

In the glory of Your presence
I find rest for my soul
In the depths of Your love
I find peace makes me whole

I love, I love, I love Your presence
I love, I love, I love Your presence
And I love, I love – I love You Jesus
I love, I love, I love Your presence

.

.

.

Online-gudstjänst 22 mars

ISN’T HE

John Wimber
Isn’t he beautiful
Beautiful Isn’t he
Prince of peace Son of God
Isn’t he
Isn’t he wonderful
Wonderful Isn’t he
Counselor Almighty God
Isn’t he

Yes you are beautiful

Beautiful, yes you are
Prince of peace Son of God
Yes you are
Yes you are wonderful
Wonderful, Yes you are
Counselor Almighty God
Yes you are

JESUS KRISTUS

David Åhlén
Du är vacker och du strålar
Strålar ljus emot mig
Du är helig
Heligheten gör allt synligt
Jesus kristus
Vi vill vara dina trogna
Vara ljus
Vi vill leva
I det vackra
i ditt leende

HOLY

Text och musik: Matt Gilman, Mindy E. Dicken, Seth Yates

There is no one like You
You are Holy
Holy

Holy, Holy, Lord God Almighty

And only one word comes to mind
There’s only one word to describe

—————

Psalm 19

Låt vart ord från min mun

och var tanke som mitt hjärta bär,

behaga Dig Gud, Behaga Dig Gud
Låt vart ord från min mun

och var tanke som mitt hjärta bär,

behaga Dig Gud, Dig min Gud

Min förlossare och klippa

Du är orsak till min sång

Att behaga Dig är all min längtan Gud
Varje stund och varje timma vill jag tjäna Dig min Herre
Att behaga Dig är all min längtan Gud Dig min Gud

 

English:

May the words of my mouth
And the meditations of my heart
Be pleasing to You pleasing to You
May the words of my mouth
And the meditations of my heart
Be pleasing to You my God

You’re my Rock and my Redeemer
You’re the reason that I sing
I desire to be a blessing in Your eyes
Ev’ry hour ev’ry moment
Lord I want to be Your servant
I desire to be a blessing
In Your eyes in Your eyes

 

Värdig är du

Här är vi nu, vi är inför din tron
Din närhet är underbar och skön
Vi vill nu ge gåvan till dig
Vi vill ge våra liv, en lovsång till dig
Värdig är du
Värdig är du.

Bara du är värdig /Glory in the Highest

Bara Du är värdig
All tacksamhet, all lovsång gäller Dig
Vi böjer oss och tillber
Vi söker Dig, vår Gud, just här, just nuVi sjunger ära vare Gud i höjden
Ära till Den högste
Ära till vår Gud
Ära vare Gud i höjden
Ära till Den högste
Ära till vår GudFör Din nåd och kärlek
Din barmhärtighet som räddar oss
Här vid Din tron vi tackar
Vi prisar Dig, vår Gud, just här, just nu

English:

You alone are worthy
You alone deserve the highest praise
We bow down to worship
We bow down to seek You in this place

We sing glory glory in the highest
Glory in the highest glory to our God

For Your love and mercy
For the beauty of Your saving grace
We have come to thank You
We have come to worship You today

 

 

Halleluja / Hallelujah

Halleluja, halleluja
Du är värdig, allt vårt lov

Vi lyfter upp Ditt namn
Vi lyfter upp Ditt namn
All ära till Ditt namn, Jesus

Vi vill berömma Dig
Vi vill upphöja Dig
All ära till Ditt namn, Jesus

English:

Hallelujah hallelujah
You are worthy of our praise

Be high and lifted up
Be high and lifted up
Be high and lifted up Jesus

It’s You we glorify
It’s You we’re lifting high
Your name be glorified

 

JULFEST – CHRISTMAS PARTY

Stilla natt

Stilla natt, heliga natt

Allt är frid stjärnan blid

Skiner på barnet I stallets strå

Och de vakande fromma två

Kristus till jorden är kommen

Oss är en frälsare född

 

Stora stund, heliga stund

Änglars här slår sin rund

Kring de vaktande herdars hjord

Rymden ljuder av glädjens ord:

Kristus till jorden är kommen

Eder är frälsaren född

 

Stilla natt, heliga natt

Mörkret flyr, dagen gryr

Räddningstimman för världen slår

Nu begynner vårt jubelår

Kristus till jorden är kommen

Oss är en frälsare född

Oss är en frälsare född

 

Silent Night
Silent night, holy night
All is calm, all is bright
’Round yon virgin Mother and Child
Holy infant so tender and mild
Sleep in heavenly peace
Sleep in heavenly peace

Silent night, holy night!
Shepherds quake at the sight!
Glories stream from heaven afar;
Heavenly hosts sing Al-le-lu-ia!
Christ the Savior is born!
Christ the Savior is born!

Silent night, holy night
Son of God, oh, love’s pure light
Radiant beams from Thy holy face
With the dawn of redeeming grace
Jesus, Lord at Thy birth
Jesus, Lord at Thy birth

Gläns över sjö och strand

Gläns över sjö och strand, stjärna i fjärran.

Du som i österland, tändes av Herran.

Stjärnan från Betlehem, leder ej bort men hem.

Barnen och herdarna följa dig gärna.

Strålande stjärna, strålande stjärna.

Natt över judaland, natt över Sion.

Borta vid västerland slocknar Orion.

Herden som sover trött, barnet som slumrar sött.

Vakna vid underbar korus av röster.

Stråla så härligt klar, stjärna i öster.

O helga natt
O helga natt, o helga stund för världen,
då Gudamänskan till jorden steg ned!
För att försona världens brott och synder,
för oss han dödens smärta led.
Och hoppets stråle går igenom världen,
och ljuset skimrar över land och hav.

Folk, fall nu neder, och hälsa glatt din frihet.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.
O helga natt, du frälsning åt oss gav.

Ty frälsar’n krossat våra tunga bojor
Vår jord är fri, himlen öppen nu är
Uti din slav du ser en älskad broder,
och se, din ovän blir dig kär
Från himlen bragte frälsaren oss friden,
för oss han nedsteg i sin stilla grav.

O Holy Night

O Holy night, the stars are brightly shining
It is the night of our dear Savior’s birth
Long lay the world in sin and error pining
’Til He appeared and the soul felt its worth
A thrill of hope the weary world rejoices
For yonder breaks a new and glorious morn

Fall on your knees
O hear the angel voices
O night divine!
O night when Christ was born
O night divine!
O night, O night divine!

Truly He taught us to love one another
His law is love and His gospel is peace
Chains shall He break, for the slave is our brother
And in His name, all oppression shall cease
Sweet hymns of joy in grateful chorus raise we
Let all within us praise His holy name

Dagen är kommen
Dagen är kommen, kärlek triumferar
Kom, låt oss skynda till Betlehem
Hälsad av änglar Krist är född till jorden

O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja
O kom, låt oss tillbedja vår herre Krist

Gud av Gud Fader, ljus av ljusens källa
Människoson av Maria född
Så Gud sin kärlek för all världen visar

Så sjung halleluja, sjung ni änglaskaror
Sjung, alla helgon, sjung jordens folk
Lov, tack och ära vare Gud i höjden

Evige fader, evig är din strålglans
Evigt är ljuset från Betlehem
Här över barnet evig lyser gloria

Come, All Ye Faithful
Oh, come, all ye faithful,
Joyful and triumphant!
Oh, come ye, oh come ye to Bethlehem.
Come and behold him,
Born the King of angels;

Oh, come, let us adore him;
Oh, come, let us adore him;
Oh, come, let us adore him,
Christ, the Lord.

Sing, choirs of angels,
Sing in exultation;
— Sing, all ye citizens of heav’n above!
Glory to God,
Glory in the highest;

Yea, Lord, we greet thee,
Born this happy morning;
— Jesus, to thee be all glory giv’n.
Son of the Father,
Now in flesh appearing;

DU ÄR DEN HÖGSTE

Du är den högste över hela jorden.

Ditt namn är upphöjt över alla andra namn.

/Vi upphöjer dig/ du vår Gud.

English:

For thou oh Lord art high above all the earth.

Thou art exalted far above all other gods.

/We exalt you / oh Lord

FIRE FALL DOWN

/For i know that you’re alive. You came to fix our broken lives. And I sing to glorify your holy name Jesus Christ/

/fire fall down/ on us we pray

HOLY

Text och musik: Matt Gilman, Mindy E. Dicken, Seth Yates

There is no one like You
You are Holy
Holy

Holy, Holy, Lord God Almighty

And only one word comes to mind
There’s only one word to describe

HOLY SPIRIT
Kim Walker Smith
Holy Spirit you are welcome here
Come flood this place and fill the atmosphere
Your glory God is what our hearts long for
To be overcome by your presence Lord

HOLY SPIRIT COME

Holy Spirit come

Holy Spirit dwell

Fill this place with

joy overflowing

Peace overflowing

And love overflowing

In all of your glory

FADER DIG VILL VI SÖKA
Fader dig vill vi söka Gud av ljus
Gör våra hjärtan mjuka
Vi böjer oss inför nådens tron
Böjer oss ner i ödmjukhet
Fader dig vill vi älska
Gud av ljus
Visa din härlighet
Vi böjer oss inför nådens tron
Vi böjer oss ner i ödmjukhet

INFÖR DIN TRON

Inför din tron

jag kommer nu.

Jag står på helig mark.

Och jag ser din härlighet.

Din kärlek fyller mig.

När jag kommer nära dig.

Jag tillber dig min Gud.

Inför din tron.

I LOVE YOU LORD
I love you lord
And I lift my Voice
To worship you
Oh my soul rejoice
Take joy my king
In what you hear
Let it be a sweet sweet sound in your ear
JESUS
Jesus Jesus
Holy and anointed one
Jesus
Jesus Jesus
risen and exalted one
Jesus
Your name is like honey on my lips
Your spirits like water to my soul
Your word is a lamp unto my feet
Jesus I love you, I love you
JESUS KRISTUS
David Åhlén
Du är vacker och du strålar
Strålar ljus emot mig
Du är helig
Heligheten gör allt synligt
Jesus kristus
Vi vill vara dina trogna
Vara ljus
Vi vill leva
I det vackra
i ditt leende

KOMMER FÖR ATT SE DIG

/Jag kommer för att se dig, för att höra dig, för att känna dig och beröra dig/ Jesus

/detta är min längtan, mer av dig dig dig dig Jesus/

/mitt hjärta längtar bara efter mer av dig, att få se dig och få vara med dig/

LET YOUR FIRE FALL
Let your fire fall, let your wind blow, let your glory come down
Let your glory come down down down down

MER KÄRLEK

Text & Musik: J del Hiero

Översättning: P Persson, I Sandberg

//: Mer Kärlek, mer kraft

Mer av Dig i mitt liv://

Jag vill lova Dig, av hela mitt hjärta

Jag vill lova Dig, av hela min själ

Jag vill lova Dig, av hela min kraft

Du är min Gud

Jag vill söka Dig, av hela mitt hjärta

Jag vill söka Dig, av hela min själ

Jag vill söka Dig, av hela min kraft

Du är min Gud

Jag vill älska Dig, av hela mitt hjärta

Jag vill älska Dig, av hela min själ

Jag vill älska Dig, av hela min kraft

Du är min Gud

MULTIPLY YOUR LOVE

Text & Musik: Andy Park

Multiply Your love through us, to the lost and the least
Let us be Your healing hands, Your instruments of peace
May our single purpose be, to imitate Your life
Through our simple words and deeds, let love be multiplied

Multiply Your love through me, to someone in need
Help me Lord to freely give, this grace that I’ve received
Let my single purpose be, to imitate Your life
Through my simple words and deeds, let love be multiplied!

Let us see Your kingdom come

To the poor and broken ones

Let us see a mighty flood

Of justice, and mercy, O Jesus

Let love be multiplied!

Multiply Your church through us, to the ends of the earth
Where there’s only barrenness, let us see new birth
Use us as Your laborers, working side by side
Let us see your harvest come, let love be multiplied

STOR ÄR DIN TROFASTHET

Text och musik: Josefina Gniste, David André Østby, Vetle Jarandsen

På min vandring, varje steg jag tar

är Du med mig

Aldrig ensam, Du lämnar aldrig mig

lämnar aldrig mig

Stor är Din trofasthet, Jesus

Stor är Din trofasthet, Jesus

Stor är Din trofasthet

Alla dagar är Du med

I min oro, Du står alltid kvar

Du är klippan

I din närhet, min rädsla rinner av

rädsla rinner av

Jesus Kristus, Du är min trygghet

Helt säker i Din famn

Jesus Kristus Du är min framtid

Mitt hopp är i Ditt namn

STRENGTHEN MY INNER BEING

Text & Musik: Micael Grenholm

Strengthen my inner being with your Spirit’s power
Dwell in my heart and give me faith

Help me grasp how wide and long and high and deep your love is to me God
Root me in love

Fill me completely
with all of your fullness

All the glory be
to the One who can
do abundantly more
than I even can imagine
Through the power that is now in work within me
Glory to Your Name forever!

SÄTT VÅRA HJÄRTAN I BRAND

Text & Musik: Ann Alinder

Du ger den modlöse mod, den hopplöse hopp.

Och förökar den maktlöses styrka.

Du kommer med frid i en orolig tid.

När det verkar som om allt annat faller,

är Du där.

Sätt våra hjärtan i brand.

Vi vill följa Dig.

Sätt våra hjärtan i brand.

Vi vill följa Dig.

Se det Du ser, ge det Du ger.

Visa i gärningar, vem Du är.

Och det som är svagt,

blir starkt i Din hand.

För hos Dig Gud, finns vår styrka.

Vi tror på Ditt ord. Vi tror på det Du gör.

Herre hjälp oss att inte ge vika

THIS IS THE DAY

/This is the the day that the lord has made So let’s rejoice Let’s rejoice/
/Our God is so good He is greater Fantastic/
Svenska:
/Detta är dagen som herren gjort Så låt oss fröjdas Och vara glada/
/Vår Gud är så god Han är större Fantastisk/
THE JOY OF THE LORD
/The joy of the Lord is my strength and my shelter/ /Do not abandon yourself to despair For we are the Easter people and hallelujah is our song/

 

 

September 30

HAPPY DAY

Text och musik: Tim Hughes

The greatest day in history, Death is beaten
You have rescued me
Sing it out Jesus is alive
The empty cross, The empty grave
Life eternal You have won the day
Shout it out Jesus is alive
He’s alive

Oh happy day, happy day
You washed my sin away
Oh happy day, happy day
I’ll never be the same
Forever I am changed

When I stand, in that place
Free at last, meeting face to face
I am Yours Jesus You are mine
Endless joy, perfect peace
Earthly pain finally will cease
Celebrate Jesus is alive
He’s alive

Oh happy day…

Oh what a glorious day
What a glorious way
That You have saved me
Oh what a glorious day
What a glorious name

HELIG, HELIG, HELIG

Text: R HeberMusik:J.B Dykes

Översättning: J.A Eklund

Helig, helig, helig

Herre Gud allsmäktig

När den nya dagen gryr Vår lovsång till dig går

Helig, helig, helig

Nådefull och mäktig

Dig vi vill tillbedja Gud och Fader vår

Helig, helig, helig

Sjunga helgon alla

Sänka sina gyllne kronor För din härlighet.

Ned för dig keruberOch serafer falla.

Du var och är Och blir i evighet.

Helig, helig, helig

Hög och otillgänglig

Är din glans din klara som ej syndigt öga ser.

Evig är din nåd din kärlek oförgänglig.

Allgod till stoftets barn Du skådar ner.

Helig, helig, helig

Herre Gud allsmäktig!

Över himlar, jord och hav ditt herravälde når.

Helig, helig, helig

Nådefull och mäktig

Dig vi tillbedja Gud och Fader vår.

HERRE KOM

Text och musik: Johan Sundqvist

Herre kom, Herre kom

Kom med din Helige Ande

English:

Let it rain, let it rain

Open the floodgates of Heaven

Farsi:

Bebar, bebar

Darhaye aseman bogsha

HERRE RÖR MITT HJÄRTA

Text och musik: Johan Åsgärde, Mattias Frändå

Herre rör mitt hjärta jag vill se dig så som den du är,
Och om något skymmer dig ta bort det och regera här,
Lär mig leva livet som jag fått så att det ärar dig,
För du har rör mitt hjärta du har viskat att du älskar mig

Jag älskar dig min Jesus,
Jag älskar dig min Gud,
Jag stannar kvar hos Jesus
Jag vill vara nära dig min Gud

HOLY

Text och musik: Matt Gilman, Mindy E. Dicken, Seth Yates

There is no one like You
You are Holy
Holy

Holy, Holy, Lord God Almighty

And only one word comes to mind
There’s only one word to describe

HYLLA JESUS HAN LEVER

Text och musik: okänd

Hylla Jesus, Han lever!


Han är uppstånden, han är uppstånden
och Han lever i evighet.
Låt oss hylla – Jesus uppstånden är!

HÄR ÄR JAG

Text och musik: Rickard Sundström

Här är jag, faller ner på knä inför Dig Gud

Tag mig Herre, inför Din tron

Här är jag, faller ner på knä inför Dig Gud

Ger mig själv, ett offer till Dig

Sjunger helig är vår Gud


 

September 23

Isn’t He (isn’t He)
Beautiful (beautiful)?
Beautiful (beautiful)
Isn’t He (isn’t He)?
Prince of peace
Son of God, isn’t He?

Isn’t He (isn’t He)
Wonderful (wonderful)?
Wonderful (wonderful)
Isn’t He (isn’t He)?
Counselor,
Almighty God, isn?t He?
Isn’t He? Isn’t He?

Yes You are (yes You are)
Beautiful (beautiful)!
Beautiful (beautiful)
Yes You are (yes You are)!
Prince of peace
Son of God, yes You are!

Yes You are (yes You are)
Wonderful (wonderful) !
Wonderful (wonderful)
Yes You are (yes You are)!
Counselor,
Almighty God, yes You are!

“Holy Spirit you are welcome here, come flood this place and fill the atmosphere. Your glory God is what our hearts long for, to be overcome by your presence Lord.”

“//Great is the Lords live, great is His mercy. //His love endures forever// we give praise to the Lord, for the Lord Ge is good”

”//Stor är Guds kärlek, stor är Hans nåd. //Hans kärlek varar för evigt// vi ger all ära till Gud. För vår Gud han är god”. ”

Han som är högst och regerar totalt
Han är vår Gud
Han som är evig och fanns före allt
Han är vår Gud
Han som talar till mörker så ljus bryter fram
Han är vår Gud
Han som bistår med kraft när vi går i Hans namn
Han är vår Gud
Refräng Låt Din makt bli känd genom oss o Gud
Låt Din kraft bli känd genom oss o Gud
Vi ber

När jag skådar Din ljuvlighet, och förnimmer Din helighet
När allt annat omkring blir som skuggor i ljuset från Dig
När mitt hjärta får röra vid Dig, och min vilja omfamnas av Din
När allt annat omkring blir som skuggor i ljuset från Dig

Jag tillber Dig, jag tillber Dig
jag lever mitt liv för att tillbe Dig
Jag tillber Dig, jag tillber Dig
jag lever mitt liv för att tillbe Dig

He is the Lord and He reigns on high
He is the Lord
Spoke into the darkness, creating the Light
He is the Lord
Who is like unto Him, never ending in days
He is the Lord
And He comes in power when we call on His name
He is the Lord
(Chorus)
Show Your power
Oh, Lord, our God
Show Your power
Oh, Lord, our God
Oh, Lord, our God