Worship

September 23

Isn’t He (isn’t He)
Beautiful (beautiful)?
Beautiful (beautiful)
Isn’t He (isn’t He)?
Prince of peace
Son of God, isn’t He?

Isn’t He (isn’t He)
Wonderful (wonderful)?
Wonderful (wonderful)
Isn’t He (isn’t He)?
Counselor,
Almighty God, isn?t He?
Isn’t He? Isn’t He?

Yes You are (yes You are)
Beautiful (beautiful)!
Beautiful (beautiful)
Yes You are (yes You are)!
Prince of peace
Son of God, yes You are!

Yes You are (yes You are)
Wonderful (wonderful) !
Wonderful (wonderful)
Yes You are (yes You are)!
Counselor,
Almighty God, yes You are!

“Holy Spirit you are welcome here, come flood this place and fill the atmosphere. Your glory God is what our hearts long for, to be overcome by your presence Lord.”

“//Great is the Lords live, great is His mercy. //His love endures forever// we give praise to the Lord, for the Lord Ge is good”

”//Stor är Guds kärlek, stor är Hans nåd. //Hans kärlek varar för evigt// vi ger all ära till Gud. För vår Gud han är god”. ”

Han som är högst och regerar totalt
Han är vår Gud
Han som är evig och fanns före allt
Han är vår Gud
Han som talar till mörker så ljus bryter fram
Han är vår Gud
Han som bistår med kraft när vi går i Hans namn
Han är vår Gud
Refräng Låt Din makt bli känd genom oss o Gud
Låt Din kraft bli känd genom oss o Gud
Vi ber

När jag skådar Din ljuvlighet, och förnimmer Din helighet
När allt annat omkring blir som skuggor i ljuset från Dig
När mitt hjärta får röra vid Dig, och min vilja omfamnas av Din
När allt annat omkring blir som skuggor i ljuset från Dig

Jag tillber Dig, jag tillber Dig
jag lever mitt liv för att tillbe Dig
Jag tillber Dig, jag tillber Dig
jag lever mitt liv för att tillbe Dig

He is the Lord and He reigns on high
He is the Lord
Spoke into the darkness, creating the Light
He is the Lord
Who is like unto Him, never ending in days
He is the Lord
And He comes in power when we call on His name
He is the Lord
(Chorus)
Show Your power
Oh, Lord, our God
Show Your power
Oh, Lord, our God
Oh, Lord, our God