Om oss

Mosaik är en, av många, församlingar i Uppsala. Vi vill växa närmare Jesus och göra som Han. Vi vill följa honom genom att mötas till gudstjänster, samlas i hemmen till gemenskap och bön, överlåta oss till varandra, samt vara ute på gator och torg och betjäna människor. Vår önskan är att vårt församlingsliv skulle vara som den första kyrkans: En enkel öppen gemenskap där alla kan känna sig välkomna och älskade och våra olika färger och former får resultera i en alldeles unik mosaik. En gemenskap som ständigt strävar efter Guds närhet. En gemenskap som kännetecknas av att de goda nyheterna tar sig i uttryck både i tecken och under, social rättvisa och socialt ansvar.

Vårt gudstjänstliv präglas av det vi tänker är viktigast, det kyrkan i alla tider ansett vara viktigt: Vi tillber Gud. Vi ber för vår värld. Vi delar våra egna historier, vad Jesus gjort i vårt liv. Vi fikar. Vi lyssnar till förkunnelse av ordet. Vi läser Guds ord. Vi betjänar varandra i förbön. Vi firar nattvard.

Vi samlas i hemmen, på gatorna, i parken, på café. Vi vill vara där människor är. Vår vision är att hälften av det vi gör ska vara utåtriktat, för att fler ska upptäcka Guds kärlek för dem.

Vi längtar efter att lära känna Gud och fungera mer i den kraften Han så mäktigt låter verka i oss. Därför har vi husgrupper som träffas varje vecka. Vi träffas i hemmen och söker Gud. Vi går ut och ber att Gud ska använda oss för att sprida Hans rike.

Mosaik leds av ett team av människor med olika gåvor och styrkor som kompletterar varandra. Vi tror att alla lärjungar till Jesus har viktiga saker att bidra med!

Värderingar

Alla bidrar med olika gåvor – vi är en mosaik av många olika färger och former som tillsammans bildar en bild av Jesus. Alla är viktiga och vi bygger församling tillsammans.

En helande gemenskap – Mosaik är en husförsamling som bygger på enkelhet och relationer. Vi vill fördjupas i gemenskapen med varandra och Gud så att vi kan ta emot andligt, fysiskt och själsligt helande.

50/50-visionen – ungefär hälften av det vi gör vill vi ska vara utåtriktat. Evangelisation är ingen sidoaktivitet utan tillhör församlingens DNA. Läs mer här.

Missionsstation – Mosaik vill sprida Evangeliet lokalt genom 50/50-visionen och globalt genom att bland annat stötta missionsprojekt i Nepal och Indien.

Kontakta ledarteamet

info@uppsalamosaik.se

Gåvor

Om du vill understödja Mosaiks arbete finns följande Plusgirokonto: PG 42 13 56-7.Du kan även ge via Swish till 123 21 730 60

Kommentera