Gåvor

Om du vill understödja Mosaiks arbete finns följande Plusgirokonto: PG 42 13 56-7. Du kan även ge via Swish till 0730-350527 (Micael Grenholm) – ange som meddelande: församlingen.