Gåvor

Om du vill understödja Mosaiks arbete och vår mission i Asien finns följande Plusgirokonto: PG 42 13 56-7. Du kan även ge via Swish till 123 21 730 60 – ange som meddelande: församlingen.