Välkommen!

Mosaik är en av många kyrkor i Uppsala, vi tänker att alla är skapade för att älska Gud och att älska sina medmänniskor. För mer info om våra värderingar och vår tro, kika på om oss.

Alla våra möten är öppna för alla som vill, alla är varmt välkomna! Vi söker Gud tillsammans, firar hans kunglighet med tillbedjan och lovsång, bön för aktuella händelser, fika och gemenskap, predikan och förbön. Ofta går vi också ut innan eller efter mötet för att sprida vidare Guds kärlek till andra.

Vi är en flexibel husförsamling med varierande gudstjänstliv. Vi möts på söndagar och tisdagar och en gång i månaden på lördagar, se på vår kalender för mer detaljer. Vi kommer också meddela via mail. Om du inte får mailen, skriv till info@uppsalamosaik.se eller smsa Lotta på 073 684 1953. Varmt välkommen!

För frågor, kontakta oss på info@uppsalamosaik.se

Du kan även kontakta våra pastorer Hans och Lotta Sundberg på 073 684 1953.

Welcome!

Mosaik is one of many local churches in Uppsala. We are a simple church with a great desire to seek God, be in His presence and see the world to be changed through His love and power, as well as spread the peace and light He gives us.

If you need translation into english at our meetings, it will be provided. 🙂

We are a flexible house church with a variation of meetings on Sundays and Tuesdays. Check the calender for more details. We send information also via e-mail and short messges. If you don’t get these, contact us at info@uppsalamosaik.se or text Lotta on 073-684 1953 or see the calendar.

You are very welcome to these meetings!
For questions, please, contact us at info@uppsalamosaik.se or call Hans and Lotta Sundberg at 073 684 1953.

God bless you!

Mosaik is one of many local churches in Uppsala. We are a simple church with a great desire to seek God, be in His presence and see the world to be changed through His love and power, as well as to spread the peace and light He gives us.
If you need translation into english at the gatherings, it will be provided. 🙂

During the Summer we meet in City Garden (Stadsparken) at 4 pm.  

Every Tuesday we go out to serve people with coffee, buns and prayer, usually at Fyristorg.

For more details, see the calendar and/or contact us at info@uppsalamosaik.se or call Hans and Lotta Sundberg at 018-54 61 50.

Welcome!