Sju sätt att bekämpa fattigdom enligt Bibeln

1. Tänka

”Bara en sak ville de, att vi skulle tänka på de fattiga, och det har jag också vinnlagt mig om att göra.” – Galaterbrevet 2:10

Foto: Mical Estrom
Foto: Mical Estrom

Tänkande kräver information, och information kräver att man bryr sig. Det första steget i att bekämpa fattigdom är helt enkelt att ta reda på hur det ser ut i världen, hur de fattiga har det, och vad det som funkar som fattigdomsbekämpning. Det finns verkligen ett stort behov av ett sådant intresse. I flera år har jag kunnat konstatera att de inlägg som får minst antal läsare på den här bloggen utan tvekan är de som handlar om humanitära katastrofer och nödhjälp.

När man väl sätter sig in i dessa frågor upptäcker man att många föreställningar man har om världen ställs på ända. Fler människor dör av diarré än av AIDS och malaria kombinerat. Det finns fler hungriga i Indien än i hela Afrika. Brist på skorstenar i fattiga hushållet är världens största miljöproblem (i varje fall enligt Hans Rosling).

Om du vill få en grundkurs i globala frågor och aktivism kan jag rekommendera spellistan Activist Animations på YouTube som jag har gjort.

2. Älska

Då skall konungen säga till dem som står på hans högra sida: Kom, ni min Faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse.  Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig.  Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig.  Då skall de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta, eller törstig och gav dig att dricka?  Och när såg vi dig vara främling och tog emot dig eller naken och klädde dig?  Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig?  Då skall konungen svara dem: Amen säger jag er: Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. – Matteusevangeliet 25:34-40

När aktivistteologen Shane Claiborne lägger ut ovanstående text i sin bok Den oemotståndliga revolutionen påpekar han att barmhärtighet här förutsätter kontakt och relation. Jesus säger inte att han var hungrig och vi gav pengar till någon att köpa mat åt mig, eller vi bad någon annan besöka Honom när han satt i fängelse. Givetvis ska vi ge pengar till de som ägnar sig åt sådant, det är mycket mer effektivt än att själv åka till Afrika eller ens bekämpa fattigdomens strukturer här. Men om vi gör det istället för att bygga relationer har vi missat en viktig del av Evangeliet.

En av världens största tragedier är att de rika är separerade från de fattiga. Vi har massvis med idéer och fördomar om dem som tigger på gatan, men vi känner dem inte och pratar inte ens med dem. Bygg vänskap och kärlek med människor från andra socioekonomiska klasser, och du kommer se att fördomarna bryts ner och det blir mycket svårare att ignorera fattigdomen – och därmed får du mer incentiv att stoppa den.

3. Ge

Ge åt var och en som ber dig, och om någon tar ifrån dig vad som är ditt, så kräv det inte tillbaka.  Och om ni lånar åt dem som ni hoppas skall betala tillbaka, skall ni ha tack för det? Också syndare lånar åt syndare för att få tillbaka vad de lånat ut. – Lukasevangeliet 6:30, 34

Älskar hur härligt radikal Jesus är här. Ge åt alla som ber dig. Gud talade till mig om den här versen en gång och då bestämde jag mig för att aldrig ignorera en tiggare igen. Jag har misslyckats flera gånger men det är en princip jag inte vill överge. Ge åt var och en som ber er. Idag struntar många i att ge pga rädsla för att pengarna tiggaren eller organisationen får egentligen inte går till fattigdomsbekämpning. Men om du inte ger kan du vara 100% säker på att de inte går till fattigdomsbekämpning.

Jag har läst på mycket om biståndskritik, hur Timbro, Dambisa Moyo och William Easterly argumenterar för att biståndet inte fungerar och bör sänkas eller till och med avskaffas. Jag kan intyga er att deras argument är väldigt dåliga. Att tala om att lägga ner biståndet för att det har vissa brister är lika absurt som att lägga ner svensk sjukvård för att den inte är perfekt. Biståndet behövs och fungerar, och Bibeln uppmanar till det.

4. Betjäna/arbeta

Silver eller guld eller kläder har jag inte begärt av någon. Ni vet själva att dessa händer har sörjt för mina egna och mina följeslagares behov. I allt har jag visat er att ni genom att arbeta på detta sätt skall ta er an de svaga och komma ihåg de ord som Herren Jesus själv sade: Det är saligare att giva än att taga.” – Apostlagärningarna 20:33-35

Fattigdomsbekämpning får dock inte stanna vid att vara en biståndsfråga. Paulus uppmanar oss att arbeta och tjäna vårt eget uppehälle för att undvika att vi själva tar emot bistånd, så att det istället kan gå till de som verkligen behöver det. Dock är det viktigt att komma ihåg att alla jobb inte är bra jobb. Ef 4:28 talar om att vi ska göra något nyttigt med våra händer när vi arbetar för vår inkomst.

Låt mig ge ett exempel: en kompis frågade om det var bättre att skaffa ett jobb med stor fet lön på H&M som suger ut fattiga asiater så att man kan ge mycket till biståndsorganisationer, eller att jobba för Fairtrade där jobbet i sig självt hjälper de fattiga men man kan inte ge så värst mycket. Jag svarade förstås det senare. I annat fall är biståndet bara ett plåster på en skada du själv har orsakat.

Därtill är volontärarbete en viktig insats för att bekämpa fattigdom lokalt och globalt, inte minst genom aktivism. Ta kontakt med Diakonia, Unicef, Stadsmissionen eller någon annan bra organisation och engagera dig om du inte redan gör det.

5. Befria

detta är den fasta jag vill ha: Lossa orättfärdiga bojor,
lös okets band, släpp de förtryckta fria,
bryt sönder alla ok,
ja, dela ditt bröd åt den hungrige skaffa de fattiga och hemlösa en boning,
kläd den nakne var du än ser honom
och drag dig inte undan för den som är ditt kött och blod. – Jesaja 58:6-7

När du ägnat dig åt aktivism ett tag kommer du se att fattigdom inte bara beror på brist på mat och kläder utan orättfärdiga strukturer, som Gud säger i Jesaja 58. Vi måste lossa orättfärdiga bojor. Här är tre exempel på sådana förtryckande strukturer:

Sociala strukturer, såsom diskriminering och förtryckande normer.

Politiska strukturer, såsom diktatur och orättvis global maktbalans

Ekonomiska strukturer, såsom orättvis handel, kapitalflykt och skuldbördor

Dessa spelar en jättestor roll till varför människor är fattiga. Utvecklingsländer förlorar mer pengar genom kapitalflykt än vad de får i bistånd. 100 miljoner skulle befrias från fattigdom om kvinnor behandlades jämställt i jordbruket. Frihandelsavtal inom WTO mellan väst och resten är ofta djupt orättvisa och ökar ojämlikheten. Allt detta måste vi adressera som kristna.

6. Be (för mirakler)

Och när Jesus lämnade staden tillsammans med sina lärjungar och en stor folkskara, satt en blind tiggare vid vägen, Bartimeus, Timeus son. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret som kom, började han ropa: ”Jesus, Davids son, förbarma dig över mig!” Många sade till honom strängt att han skulle tiga. Men han ropade ännu högre: ”Davids son, förbarma dig över mig!” Jesus stannade och sade: ”Kalla hit honom!” Man gjorde det och sade till den blinde: ”Var vid gott mod. Stig upp! Han kallar på dig.” Mannen kastade då av sig manteln, sprang upp och kom fram till Jesus, och Jesus frågade honom: ”Vad vill du att jag skall göra för dig?” Den blinde sade: ”Rabbuni, gör så att jag kan se igen!” Jesus sade: ”Gå, din tro har frälst dig.” Och genast fick han sin syn och följde Jesus på vägen. – Markusevangeliet 10:46-52

Aktivism i Andens kraft halleluja! Guds mirakler är effektiva verktyg för att bekämpa fattigdom. Några vittnesbörd to prove my point:

1971 publicerades The Hiding Place, en biografi över den kristna holländskan Corrie Ten Boom vilken skildrar hennes erfarenheter från ett av nazisternas koncentrationsläger där hon placerades för att hon skyddade judar. Hon beskriver på sidan 202 hur en liten flaska med vitaminer vägrade ta slut inne i koncentrationslägret:

”Det verkade knappast möjligt, en så liten flaska, och så många doser per dag. Vid det här laget fick förutom Betsie ett dussin andra vitaminer. Instinktivt ville jag inte dela den med de andra – Betsie började bli så väldigt svag! Men de andra mådde dåligt likväl. Det var svårt att säga nej till ögon som brann av feber, händer som skakade av kyla. Jag försökte spara flaskan till de allra svagaste – men även dessa uppgick snart till femton, tjugo, tjugofem…

Och ändå, varje gång jag lutade flaskan dök en droppe upp på toppen av glasproppen. Det var inte sant! Jag höll upp den mot ljuset och försökte se hur mycket som var kvar, men det mörkbruna glaset var för tjockt för att se igenom.

’Det fanns en kvinna i Bibeln’, sade Betsie, ’vars oljekruka aldrig tog slut.’ Hon slog upp det i Kungaboken, berättelsen om den fattiga änkan i Sarefat som lät Elia bo hos sig: ’ Mjölet i krukan tog inte slut och olja fattades inte i kannan enligt det ord som HERREN hade talat genom Elia.’

Tja, men underbara saker händer ju i Bibeln. Det var en sak att tro att sådant var möjligt för tusentals år sedan, en annan att det skulle ska nu, hos oss, just idag. Och ändå skedde det denna dag, och nästa, och nästa, så att en förundrad grupp åskådare stod runtomkring och tottade på när dropparna föll på den dagliga ransonens bröd.”

När Simon Ådahl var i Jakarta för två år sen grep han tag i en europeisk man och profeterade högljutt ”DU SKA INTE ALLS ÅKA HEM!! DET DU HAR GJORT ÄR ATT HA TALAT UT MITT ORD! DE ANDRA ÄR INTE MINA TJÄNARE, DE HAR FÖRSÖKT SY IHOP MUNNEN PÅ DIG – MEN DU ÄR MIN TJÄNARE, DU SKA INTE ALLS ÅKA HEM!”

Mannen blev helt tyst och stel och stirrade på Simon. Simon tänkte ”Uh oh, jag är nog helt fel ute” men han kunde ändå inte hålla sig från att fortsätta profetera. Till slut bröt mannen ihop och sa ”allt du har sagt är sant.”

Han kom från Nederländerna och hade hållit ett seminarium om den orättfärdiga guldhandeln mellan Nederländerna och Indonesien. Några pastorer där hade tagit honom avsides efteråt och förmanat honom för detta och förbjudit honom att tala om det igen, eftersom de själva tjänade pengarna på handeln. Mannen hade blivit helt nedslagen och bestämde sig för att åka hem igen, tills han råkade vandra förbi Simon…

7: Predika

”Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig
till att predika glädjens budskap för de fattiga.
Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna
och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet
och predika ett nådens år från Herren.” – Lukasevangeliet 4:18-19

Bistånd och evangelisation målas ibland upp som motsatser, vissa kristna organisationer som jobbar ute i världen ägnar sig inte åt evangelisation överhuvudtaget. Men det tycker jag inte är så bra med tanke på nyss nämnda fattigdomsbekämpande kraft som finns i den Helige Ande. Vi bör vara frimodiga att berätta om denna kraft för de fattiga så att de kan ta del av Andens dop. Därtill ger frälsningen något mycket större: evigt liv. Biståndet försöker lindra lidande och rädda liv i en värld där alla kommer lida och dö. Jesus har öppnat vägen till ett evigt liv utan lidande och död. Det livet ska vi proklamera när vi går fram och räddar världen.

Hur ska ni få komma ihåg alla dessa punkter undrar ni nu? Ingen fara, jag har gjort en dans! Spola fram till slutet av videoklippet ovan så kan ni lära er den.