Påskandakter

(In English Here)

Självisoleringen som många av oss går igenom just nu är ett gyllene tillfälle att arbeta på sitt andaktsliv. Personlig andakt hamnar ofta i skuggan av söndagsgudstjänsten, men faktum är att en daglig rutin av att be och läsa Bibeln är betydligt viktigare för andlig mognad och ett hållbart lärjungaskap än veckovisa möten, även om de också förstås spelar en viktig roll.

Andakter kan se ut på tusen olika sätt och för att de ska bli långsiktigt hållbara är det bara bra att anpassa dem till vad som funkar bäst i ens eget hushåll. Men modeller kan vara bra för att ha något beprövat att börja utifrån.

Eftersom vi befinner oss i påskveckan vill vi därför presentera ett enkelt upplägg för andakt de kommande fem dagarna (onsdag-söndag). Det kan både användas enskilt och som familj. Vi kommer utgå från Matteusevangeliets skildring av Jesu död och uppståndelse och använda oss av den enkla strukturen:

  • Lovsång
  • Bibelläsning
  • Reflektion
  • Bön

Så, tänd lite ljus, burra in dig i filtar och sök Gud tillsammans med oss denna heliga påsktid!

Dymmelonsdag 8 april: vägen till korset

Lovsång: Vid foten av ditt kors:

Bibelläsning: Matteus 26:1-15

Reflektion: Att tänka på i tystnad eller samtala om:

Hur hade du reagerat om du var en av apostlarna och hörde Jesus förutsäga sin död?

Varför ville vissa människor se Jesus död när han gjorde så mycket gott?

Bön: Be fritt och avsluta gärna med Herrens bön och välsignelse.

Skärtorsdag 8 april: den sista måltiden

Lovsång: Livets bröd (text här)

Bibelläsning: Matteus 26:17-56

Reflektion: Att tänka på i tystnad eller samtala om:

Vad innebär ”förbundsblodet” som ger syndernas förlåtelse?

Varför tror du Jesus blev upprörd över att lärjungarna somnade?

Bön: Be fritt och avsluta gärna med Herrens bön och välsignelse.

Långfredag 9 april: Jesu död

Lovsång: Sjung till Jesus (text här)

Bibelläsning: Matteus 27:11-56

Reflektion: Att tänka på i tystnad eller samtala om:

Varför tror du att ordet ”kung” används för att håna Jesus?

Förhänget i templet (vers 51) skärmade av det allra heligaste. Varför brast det itu när Jesus dog?

Bön: Be fritt och avsluta gärna med Herrens bön och välsignelse.

Påskafton 10 april: gravläggningen

Lovsång: Bli stilla:

Bibelläsning: Matteus 27:57-66

Reflektion: Att tänka på i tystnad eller samtala om:

Vad tror du att lärjungarna tänkte när Jesus hade dött?

Varför är Matteus så noga med detaljer som var Josef kom ifrån och vilka som bevittnade begravningen?

Bön: Be fritt och avsluta gärna med Herrens bön och välsignelse.

Påskdagen 11 april: Kristus är uppstånden!

Lovsång: Happy Day!

Bibelläsning: Matteus 28:1-20

Reflektion: Att tänka på i tystnad eller samtala om:

Vad innebär Jesu uppståndelse för ditt liv?

Hur kan vi bidra till att uppfylla missionsbefallningen i vers 19-20?

Bön: Be fritt och avsluta gärna med Herrens bön och välsignelse.