Så blir du frälst

Frälsning betyder räddning och befrielse enligt Wikipedia och även om det numera för vanligt folk kanske mest förknippas med fotbollsspelare så känner nog de flesta till att ordet har en religiös innebörd. Det kommer från ”frihalsa” vilket syftar på hur slavar blev befriade, och användes av de tidiga missionärerna till Sverige på 1000-talet för att förklara hur Jesus kan befria människan från synd, lidande och död. De flesta religioner eftersträvar frälsning, och ofta handlar det om olika saker vi människor behöver göra för att befrias från det onda och försonas med det gudomliga. I kristendomen handlar dock frälsningen om vad Gud har gjort för oss.

Död och liv

När Jesus dog på korset var det för vår skull. Han tog vår synd, vårt straff och vårt mörker på sig och utplånade det med sig själv. Han dödade döden genom att dö. Så får vi det eviga liv vi inte förtjänar genom att Han dog den död Han inte förtjänade.

”Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne.  Knappast vill någon dö för en hederlig människa – kanske vågar någon gå i döden för den som är god.  Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare.” – Rom 5:6-8

Detta är den viktigaste aspekten av Jesu död på korset – den är ställföreträdande, i vårt ställe. Syndens lön är döden (Rom 6:23), därmed är Jesus som syndfri den enda som inte förtjänar att dö, men Han dör i vårt ställe så att vi ska få evigt liv. Försoningen mellan Gud och människa innebär att Jesus dog i vårt ställe för synden:

Ty Gud var i Kristus och försonade världen med sig själv. Han tillräknade inte människorna deras överträdelser, och han har anförtrott åt oss försoningens ord.  Vi är alltså sändebud för Kristus. Det är Gud som förmanar genom oss. Vi ber å Kristi vägnar: låt försona er med Gud.  Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. – 2 Kor 5:19-21

Korset är inte bara en historisk händelse långt bak i tiden utan har största möjliga relevans för oss alla idag. Det var det Botros fick uppleva när Jesus såg in i hans ögon och sa att Han dog för honom. Samma sak gäller dig. ”Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade.” (1 Petr 2:24)

Genom Hans sår är vi helade

Bibeln säger för det första att syndens lön är döden (Romarbrevet 6:23), för det andra att Jesus var syndfri (Hebreerbrevet 4:15). Synd är när människor går emot Guds vilja och gör det som är ont, och den avskiljer oss från Gud. Synden leder till död för att Gud är liv, och synden separerar oss från Guds liv. Men Jesus var i egenskap av Guds Son syndfri, och därmed den enda människa som inte förtjänade att dö. Han levde i fullständig intimitet med Fadern, de var ett (Johannes 10:30), innebörden av att vara Guds Son var att själv vara Gud. Sonen hade evigt liv för Han var fullkomligt syndfri, eftersom Gud är syndfri. Men Han valde att dö. Inte för sina egna synder, Han hade inga, utan för våra.

”Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade.” (Jesaja 53:4-5)

Jesus tog vårt straff på sig, våra plågor och våra missgärningar. Genom Hans sår är vi helade, det bröd Han ger för att världen ska leva är Hans kropp. Genom att Jesus dog den död Han inte förtjänade får vi det eviga liv vi inte förtjänar. Han dog i vårt ställe för att vi ska uppstå på den yttersta dagen.

”Medan vi ännu var svaga dog Kristus i ogudaktigas ställe, när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en hederlig människa – kanske vågar någon gå i döden för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe, medan vi ännu var syndare. När vi nu står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säkrare skall vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen. Ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans Sons död, hur mycket säkrare skall vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade.” (Romarbrevet 5:6-10)

Som syndare är vi i en mening Guds fiender, inte genom att inte älskar oss, för Han älskar oss så mycket att Han sände sin Son för att dö för oss, utan genom att vi gått emot Hans vilja och blivit avskilda från Honom. Jesus död på korset kallas av kristna för ”försoningen” utifrån detta Bibelställe, korset gör att fiendskapen som synden orsakat är bruten och vi försonas med Gud och får en återupprättad relation med Honom. Och när vi är försonade med Gud kommer vi bli räddade (vilket ”frälsta” betyder) från döden, Jesus har tagit vårt straff på sig.

Så blir du frälst

För att bli räddad, frälst, och få evigt liv behöver du lämna sitt liv till Jesus, bekänna Honom som Herre och Ledare och tro att Han lever: ”Om du därför med din mun bekänner att Jesus är Herren och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, skall du bli frälst.”(Romarbrevet 10:9). Du behöver inte göra en massa goda gärningar för att kompensera för ens synder, utan det räcker med att tro att Jesus lever (det betyder förstås inte att goda gärningar är irrelevanta, kristna uppmanas gång på gång i Bibeln att göra goda gärningar, men de är inte kravet för att få evigt liv). När du är försonad med Gud och syndens barriär som skiljer oss från Hans sfär är bruten, kommer du uppleva Hans närvaro på ett helt nytt sätt. För att uppleva under måste du passionerat söka Herren, ”Närma er Gud, så skall han närma sig er.” (Jakobsbrevet 4:8).

Om du vill uppleva detta och få evigt liv, bekänn att Jesus är Herre, tro att Han lever och be att Han fyller dig med den Helige Anden, då kommer du få gåvor som till exempel helandets gåva, profetians gåva, gåvan att göra under med mera (Apostlagärningarna 19:6, 1 Korinthierbrevet 8:11). Gå med i en församling, läs i Bibeln (börja med exempelvis Markusevangeliet) och berätta för andra om Jesus! Kontakta oss om du behöver guidening. Gud välsigne dig!

Micael Grenholm