Kalender

Sommaren 2020

På grund av den pågående pandemin möts vi enbart utomhus eller via videolänk.

Söndagar med fint väder: gudstjänst i stadsparken kl 15:00. Observera reglerna nedan!

Söndagar med dåligt väder: gudstjänst via Skype kl 15:00.

Alla onsdagar: bönemöte via Skype kl 18:00.

För info om hur du går med i Skype-samtalen, kontakta oss i Facebookgruppen eller på telefon 079 33 22 978!

Regler för utomhusmöten

Pga att vi har riskpersoner bland oss är det jätteviktigt att vi följer dessa regler:

– Ta med filt och eget fika (och handsprit om du har).
– Vi håller 2 meters avstånd
– Inga kramar eller handskakningar.
– Stanna hemma vid minsta symptom eller om du nyligen träffat någon sjuk.

I synnerhet vill vi betona den sista punkten, det är väldigt viktigt. Vi tar hand om varandra! Gud välsigne er!

English: 

Due to the ongoing pandemic, we only meet outdoors or via video link.

Sundays with nice weather: worship service in the city park at 3 PM Observe the rules below!

Sundays with bad weather: worship service via Skype at 3 PM.

All Wednesdays: prayer meeting via Skype at 6 PM.

For info on how to join the Skype calls, contact us in the Facebook group or by phone: 079 33 22 978!

Rules for outdoor meetings

Since we have risk persons among us there are some rules that it’s extremely crucial that we follow:

– Bring your own blanket and fika (and hand gel if you have).
– We keep 2 meters apart
– No hugs or handshakes.
– If you have the slightest symptoms or have met someone sick, stay at home.

We want to emphasize the last point especially, it’s really important. We take care of each other! Blessings!